عنوان مقاله:

 بررسی نتایج باروری در بیماران با سپتوم رحمی و ناباروری نامشخص یا سقط راجعه پس‌از سپتوپلاستی به روش هیستروسکوپی

عنوان مقاله:

مروری بر هایپرپرولاکتینمی

عنوان مقاله:

بررسی آزمایشات ترومبوفیلی و تغییرات آن‌ها در فرم شدید سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

عنوان مقاله:

مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال در سقط سه ماهه دوم بارداری